กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.
Border Patrol Police Aerial Reinforcement Unit (PARU.)

 

ภารกิจ
กองบังกับการสนับสนุนทางอากาศ
มีหน้าที่ เป็นกำลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ
ฝึกอบรม และ ปฏิบัติการสนับสนุนการยุทธส่งทางอากาศ
การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ การส่งกำลังทางอากาศ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ สนับสนุน การปฏิบัติภารกิจพิเศษ
ตามคำสั่งกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน
และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ขีดความสามารถ
- เคลื่อนที่ทางอากาศ และ กระโดดร่มได้ทั้งหน่วย (หากได้รับการสนับสนุนอากาศยาน)
- ฝึกอบรม การรบนอกแบบ การต่อต้านการก่อการร้ายสากล และ นักโดดร่ม
- ปฏิบัติการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทั้ง ทางบก ทางน้ำ และ ทางอากาศ ได้อย่างรวดเร็ว
- สนับสนุน หน่วยปฏิบัติการแก้ไขเหตุวิกฤติ ได้ครั้งละ 1 กองร้อยรบพิเศษ
และพร้อมที่จะ ไปปฏิบัติงานได้ ภายใน 2 ชั่วโมงในทุกพื้นที่ นับแค่รับคำสั่งให้ปฏิบัติ
- ปฏิบัติภารกิจพิเศษ ตามคำสั่งของกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตลอดเวลา
- ปฏิบัติภารกิจ ป้องกันและปราบปราม การก่อการร้ายสากลของสำนักงานตำรวจแห่งาติ

 

หน่วยปฏิบัติการ
- กองร้อยรบพิเศษ "SPEACIAL FORCE"
- กองร้อยปฏิบัตืการพิเศษ "N261"
- กองร้อยกู้ชีพ "RESCUE"
- กองร้อยส่งทางอากาศ "AIRBORNE"

 


 

 

"สุภาพบุรุษในค่าย เสือร้ายในสนามรบ"

we are in diaryis.com family | developed by 7republic